Kopējās kaitēkļu problēmas

Ir dažādu veidu kaitēkļi, ar dažāda veida paradumiem un nodarītajiem bojājumiem. Tomēr ir lietas, kas tos vieno. Tieši tāpēc Dezinfa Jums sniedz ieskatu kopējās kaitēkļu problēmās, kas sīkāk iedalās šādās grupās: